Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de transfusie geneeskunde in de regio Noord-oost Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en gelieerde ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noorden.

Scholarships

transfusiegeneeskunde

Scholarships worden toegekend om afstuderenden een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werkgebied hematologie, in een laboratorium, bloedbank of de ziekenhuis. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek, bijv. voor het presenteren van een poster, een voordracht bij een congres of deelname daaraan.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

lees meer

Onderzoek

Hematologie en transfusiegeneeskunde

Het onderzoeksgebied is het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen en bloedstollingsstoornissen. Transfusiegeneeskundig onderzoek is gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en ook op stamcellen die bijv. geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in oktober een ‘Call for Proposals’ georganiseerd. De hoogte van subsidiebedragen is beperkt en subsidies voor onderzoek zijn specifiek bedoeld voor een eerste onderzoeksfase. De inschrijving voor het aanvragen van subsidie sluit op
31 januari van het jaar daarop. Een toetsingscommissie stelt na ontvangst van alle aanvragen vast of aan de criteria is voldaan, waarna het bestuur op basis van prioritering een selectie maakt en een subsidie kan verlenen.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Jaarlijks wordt de Tekke Huizinga prijs uitgereikt voor een proefschrift. De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek. Benieuwd naar de winnaar van dit jaar? Scrol dan verder.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

De prijs is in 2017 gewonnen door dr. M.J. Bonder met zijn proefschrift The interplay between genetics, the microbiome, DNA‐methylation & gene‐expression. Hij studeerde Bioinformatica aan de Hanze Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma 3GI: Groningen Institute for gastro intestinal genetics and immunology van onderzoeksinstituut GUIDE.

Marc Jan Bonder promoveerde maart 2017 jaar cum laude op zijn onderzoek naar de rol van darmbacteriën en DNA-methylatie op de gezondheid. Hij onderzocht de relatie tussen genetische variatie en DNA-methylatie en onderzocht de relatie tussen genetica en de aanwezigheid van bacteriën in onze darmen. Ook heeft hij mee gewerkt aan een onderzoek naar welke externe factoren zoals geneesmiddelen de verschillende soorten micro-organismen in de darm beinvloeden. Marc Jan Bonder (1989) studeerde Bioinformatica aan de Hanze Hogeschool en de VU Amsterdam. Hij werkt nu als postdoc bij het EMBL-EBI in Cambridge, Engeland.

Een fonds met een heel bijzondere doelstelling nl. het subsidiëren van onderzoeken op bloedtransfusie geneeskundig onderzoek. Als genezen leukemie patiënt voel ik me zeer verbonden met het fonds.

Jan Peter Jansen van Galen
Jan Peter Jansen van Galenbestuurslid