Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de transfusie geneeskunde in de regio Noord-oost Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en gelieerde ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noorden.

Scholarships

transfusiegeneeskunde

Scholarships worden toegekend om afstuderenden een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werkgebied hematologie, in een laboratorium, bloedbank of de ziekenhuis. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek, bijv. voor het presenteren van een poster, een voordracht bij een congres of deelname daaraan.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

lees meer

Onderzoek

Hematologie en transfusiegeneeskunde

Het onderzoeksgebied is het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen en bloedstollingsstoornissen. Transfusiegeneeskundig onderzoek is gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en ook op stamcellen die bijv. geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in oktober een ‘Call for Proposals’ georganiseerd. De hoogte van subsidiebedragen is beperkt en subsidies voor onderzoek zijn specifiek bedoeld voor een eerste onderzoeksfase. De inschrijving voor het aanvragen van subsidie sluit op
31 januari van het jaar daarop. Een toetsingscommissie stelt na ontvangst van alle aanvragen vast of aan de criteria is voldaan, waarna het bestuur op basis van prioritering een selectie maakt en een subsidie kan verlenen.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Jaarlijks wordt de Tekke Huizinga prijs uitgereikt voor een proefschrift. De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek. Benieuwd naar de winnaar van dit jaar? Scrol dan verder.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

De prijs is in 2018 gewonnen door Ymkje Anna de Vries met haar proefschrift met haar proefschrift “Evidence-b(i)ased psychiatry”.

Ymkje Anna de Vries promoveerde in februari 2018 cum laude op haar proefschrift, getiteld “Evidence-b(i)ased psychiatry”. Zij deed haar onderzoek bij het Interdisciplinair Centrum voor Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) en onderzoeksinstituut SHARE. In haar proefschrift heeft zij onderzocht hoe de schijnbare effectiviteit en veiligheid van behandelingen voor depressies en angststoornissen vertekend kunnen raken door biases in de literatuur. Daarnaast onderzocht zij of het mogelijk is om te voorspellen welke patiënten goed zullen reageren op behandeling. Ymkje Anna de Vries (1988) heeft biologie (Universiteit Leiden) en epidemiologie (Rijksuniversiteit Groningen) gestudeerd. Ze werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UMCG) en de onderzoeksgroep Ontwikkelingspsychologie (RUG).

Een fonds met een heel bijzondere doelstelling nl. het subsidiëren van onderzoeken op bloedtransfusie geneeskundig onderzoek. Als genezen leukemie patiënt voel ik me zeer verbonden met het fonds.

Jan Peter Jansen van Galen
Jan Peter Jansen van Galenbestuurslid