Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt zowel laboratorium als klinisch onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde in de regio Noord Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers, artsen, MD-PhD studenten aan het UMCG, de RUG en gelieerde instellingen in het noorden.

Scholarships

Scholarships worden toegekend aan studenten en promovendi om een bijdrage te leveren aan een buitenlandse stage in de onderzoeksgebieden Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor een congresbezoek, bijvoorbeeld voor het presenteren van een poster of een voordracht.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

Onderzoek

Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde. Het accent ligt hierbij op in hoeverre (bloedvormende) stamcellen of organen kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van zorg en in welke mate nieuwe ondersteunende maatregelen deze behandelingen kunnen verbeteren. Een overzicht van de toegekende projecten in de afgelopen jaren is hier terug te vinden.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in het najaar een ‘call for proposals’ gedaan. In het algemeen kunnen vijf subsidieaanvragen worden toegekend en vier scholarships. Het subsidie geld leent zich er met name voor om pilot projecten te financieren. De inschrijving voor het aanvragen van de subsidie aanvraag sluit in het voorjaar van het daarop volgende jaar en is terug te vinden op deze website Een wetenschapscommissie beoordeelt de projecten en doet een voorstel omtrent de volgorde van honorering. Het bestuur van THF stelt vervolgens de definitieve honorering vast.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Jaarlijks wordt de Tekke Huizinga prijs uitgereikt voor een proefschrift. De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek. Benieuwd naar de winnaar van dit jaar? Scrol dan verder.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Laura Kracht has received the Tekke Huizinga Award 2023 for her exceptional cum laude thesis, ‘The Kaleidoscope of Microglia Phenotypes,’ completed in 2022 under the supervision of Bart Eggen, head of the Molecular Neurobiology research group at UMCG.

This esteemed award, accompanied by a €5000 prize to promote and stimulate research, was presented by Jos Kosterink, professor of hospital and clinical pharmacy and chairman of the Tekke Huizinga fund, at the kick-off event of the new research institutes on 8 December in the Red Hall of the UMCG. Although Laura herself could not attend Bart Eggen took the floor on her behalf.
The decision to award Laura this honour was prompted by her impressive combination of mechanistic laboratory work and analysis of patient material, especially postmortem brain tissue. Her thesis stood out for its concise summaries and engaging graphic representations of each experimental chapter. Laura’s contributions led to prestigious publications in leading journals, including an article in Science.

De stichting stimuleert en ondersteunt innovatieve ideeën en onderzoekers op het gebied van de transplantatie geneeskunde, regeneratieve geneeskunde en hematopoëse.