Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt zowel laboratorium als klinisch onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde in de regio Noord Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers, artsen, MD-PhD studenten aan het UMCG, de RUG en gelieerde instellingen in het noorden.

Scholarships

Scholarships worden toegekend aan studenten en promovendi om een bijdrage te leveren aan een buitenlandse stage in de onderzoeksgebieden Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor een congresbezoek, bijvoorbeeld voor het presenteren van een poster of een voordracht.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

Onderzoek

Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde. Het accent ligt hierbij op in hoeverre (bloedvormende) stamcellen of organen kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van zorg en in welke mate nieuwe ondersteunende maatregelen deze behandelingen kunnen verbeteren. Een overzicht van de toegekende projecten in de afgelopen jaren is hier terug te vinden.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in het najaar een ‘call for proposals’ gedaan. In het algemeen kunnen drie subsidieaanvragen worden toegekend en vier scholarships. Het subsidie geld leent zich er met name voor om pilot projecten te financieren. De inschrijving voor het aanvragen van de subsidie aanvraag sluit in het voorjaar van het daarop volgende jaar en is terug te vinden op deze website Een wetenschapscommissie beoordeelt de projecten en doet een voorstel omtrent de volgorde van honorering. Het bestuur van THF stelt vervolgens de definitieve honorering vast.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Jaarlijks wordt de Tekke Huizinga prijs uitgereikt voor een proefschrift. De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek. Benieuwd naar de winnaar van dit jaar? Scrol dan verder.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

De prijs werd op 4 juli 2022 uitgereikt aan Lianmin Chen. Op 22 juni 2021 promoveerde hij cum laude op zijn onderzoek naar de rol van dambacteriën op de gezondheid.

Het darmmicrobioom verwijst naar biljoenen microbiële organismen die zich in de menselijke darm bevinden. In het verleden werd dit darmmicrobioom “een vergeten orgaan” genoemd, tegenwoordig wordt het beschouwd als “het tweede menselijke genoom”. Het proefschrift van Lianmin Chen werpt licht op verschillende aspecten van het menselijke darm microbioom. Het beschrijft de complexe interacties tussen microbiële soorten, de specificiteit van het individu, de stabiliteit op lange termijn, het metabool potentieel en de impact ervan op het plasma metaboloom. Ook beschrijft het de relatie met de gezondheid van de mens via de interactie met de omgeving en het menselijk genoom. De bevindingen die uit het proefschrift voortvloeien hebben geleid tot een beter begrip van de omgevings-genetica-microbioom-interacties die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van complexe ziekten. Deze kennis zal uiteindelijk bijdragen aan betere therapeutische behandelingsopties voor deze complexe ziekten.

De stichting stimuleert en ondersteunt innovatieve ideeën en onderzoekers op het gebied van de transplantatie geneeskunde, regeneratieve geneeskunde en hematopoëse.