Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de transfusie geneeskunde in de regio Noord-oost Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en gelieerde ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noorden.

Scholarships

transfusiegeneeskunde

Scholarships worden toegekend om afstuderenden een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werkgebied hematologie, in een laboratorium, bloedbank of de ziekenhuis. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek, bijv. voor het presenteren van een poster, een voordracht bij een congres of deelname daaraan.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

lees meer

Onderzoek

Hematologie en transfusiegeneeskunde

Het onderzoeksgebied is het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen en bloedstollingsstoornissen. Transfusiegeneeskundig onderzoek is gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en ook op stamcellen die bijv. geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in oktober een ‘Call for Proposals’ georganiseerd. De hoogte van subsidiebedragen is beperkt en subsidies voor onderzoek zijn specifiek bedoeld voor een eerste onderzoeksfase. De inschrijving voor het aanvragen van subsidie sluit op
31 januari van het jaar daarop. Een toetsingscommissie stelt na ontvangst van alle aanvragen vast of aan de criteria is voldaan, waarna het bestuur op basis van prioritering een selectie maakt en een subsidie kan verlenen.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Jaarlijks wordt de Tekke Huizinga prijs uitgereikt voor een proefschrift. De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek. Benieuwd naar de winnaar van dit jaar? Scrol dan verder.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

De prijs is in 2020 gewonnen door Frederike Bensch met haar proefschrift “Molecular imaging on the move: from feasibility to contribution in clinical questions.

Door de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, onder andere middelen die op het immuunsysteem aangrijpen, is de overleving van patiënten met kanker verbeterd. Ondanks alle verbeteringen blijft kanker echter een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Bestaande of verworven resistentie en heterogeniteit van tumorcellen zijn mogelijke oorzaken voor het falen van de behandeling. Het is daarom belangrijk om reeds vroeg in de ontwikkeling gedetailleerde informatie over het nieuwe geneesmiddel te verkrijgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de verdeling van het geneesmiddel in het hele lichaam te weten en zo goed mogelijk te voorspellen welke patiënten baat kunnen hebben bij de behandeling.

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om dergelijke informatie te verkrijgen met behulp van moleculaire beeldvorming met verschillende radioactief gemarkeerde antilichamen. Wij hebben de verdeling van meerdere antilichamen die in ontwikkeling zijn of al worden toegepast bij patiënten beschreven en vergeleken. Wij vonden dat het beoordelen van target saturatie mogelijk is met een radioactief gemarkeerd antilichaam die gericht is tegen de humane epidermale groeifactor receptor-3 (HER3). Daarnaast bleek dat PET met een radioactief gemarkeerd antilichaam gericht tegen de ‘programmed death ligand-1’ (PD-L1) de reactie van de tumor op de behandeling beter kon voorspellen dan immunohistochemie en RNA analyse. Tot slot kon PET met het radioactief gemarkeerde antilichaam gericht tegen HER2 bijdragen aan klinische besluitvorming. Vergeleken met conventionele technieken, kan een PET scan met een radioactief gemarkeerd antilichaam bruikbare informatie over het hele lichaam geven, wat met name relevant kan zijn bij de beoordeling van de reactie van het immuunsysteem.

Afdeling: Medische Oncologie

Een fonds met een heel bijzondere doelstelling nl. het subsidiëren van onderzoeken op bloedtransfusie geneeskundig onderzoek. Als genezen leukemie patiënt voel ik me zeer verbonden met het fonds.