Doel stichting

Bijdrage aan onderzoek

Het fonds ondersteunt zowel laboratorium als klinisch onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde in de regio Noord Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers, artsen, MD-PhD studenten aan het UMCG, de RUG en gelieerde instellingen in het noorden.

Scholarships

transfusiegeneeskunde

Scholarships worden toegekend aan studenten en promovendi om een bijdrage te leveren aan een buitenlandse stage in de onderzoeksgebieden Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor een congresbezoek, bijvoorbeeld voor het presenteren van een poster of een voordracht.

Donateur worden

ondersteun het onderzoek

Uw bijdragen zijn uitdrukkelijk gewenst. Extra middelen dragen bij aan de vermogens positie en daarmee het rendement van het de Stichting. De financiële positie van het fonds wordt met uw bijdragen versterkt en daarmee ontstaat meer ruimte voor onderzoek.

lees meer

Onderzoek

Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde. Het accent ligt hierbij op in hoeverre (bloedvormende) stamcellen of organen kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van zorg en in welke mate nieuwe ondersteunende maatregelen deze behandelingen kunnen verbeteren. Een overzicht van de toegekende projecten in de afgelopen jaren is hier terug te vinden.

Aanvragen

onderzoek & scholarships

Elk jaar wordt in het najaar een ‘call for proposals’ gedaan. In het algemeen kunnen drie subsidieaanvragen worden toegekend en vier scholarships. Het subsidie geld leent zich er met name voor om pilot projecten te financieren. De inschrijving voor het aanvragen van de subsidie aanvraag sluit in het voorjaar van het daarop volgende jaar en is terug te vinden op deze website Een wetenschapscommissie beoordeelt de projecten en doet een voorstel omtrent de volgorde van honorering. Het bestuur van THF stelt vervolgens de definitieve honorering vast.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

Jaarlijks wordt de Tekke Huizinga prijs uitgereikt voor een proefschrift. De prijs, een bedrag van € 5000 is ter stimulering van onderzoek. Benieuwd naar de winnaar van dit jaar? Scrol dan verder.

Tekke Huizingaprijs

proefschrift van het jaar

De prijs is in 2020 gewonnen door Frederike Bensch met haar proefschrift “Molecular imaging on the move: from feasibility to contribution in clinical questions.

Door de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, onder andere middelen die op het immuunsysteem aangrijpen, is de overleving van patiënten met kanker verbeterd. Ondanks alle verbeteringen blijft kanker echter een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Bestaande of verworven resistentie en heterogeniteit van tumorcellen zijn mogelijke oorzaken voor het falen van de behandeling. Het is daarom belangrijk om reeds vroeg in de ontwikkeling gedetailleerde informatie over het nieuwe geneesmiddel te verkrijgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de verdeling van het geneesmiddel in het hele lichaam te weten en zo goed mogelijk te voorspellen welke patiënten baat kunnen hebben bij de behandeling.

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om dergelijke informatie te verkrijgen met behulp van moleculaire beeldvorming met verschillende radioactief gemarkeerde antilichamen. Wij hebben de verdeling van meerdere antilichamen die in ontwikkeling zijn of al worden toegepast bij patiënten beschreven en vergeleken. Wij vonden dat het beoordelen van target saturatie mogelijk is met een radioactief gemarkeerd antilichaam die gericht is tegen de humane epidermale groeifactor receptor-3 (HER3). Daarnaast bleek dat PET met een radioactief gemarkeerd antilichaam gericht tegen de ‘programmed death ligand-1’ (PD-L1) de reactie van de tumor op de behandeling beter kon voorspellen dan immunohistochemie en RNA analyse. Tot slot kon PET met het radioactief gemarkeerde antilichaam gericht tegen HER2 bijdragen aan klinische besluitvorming. Vergeleken met conventionele technieken, kan een PET scan met een radioactief gemarkeerd antilichaam bruikbare informatie over het hele lichaam geven, wat met name relevant kan zijn bij de beoordeling van de reactie van het immuunsysteem.

Afdeling: Medische Oncologie

Een fonds met een heel bijzondere doelstelling nl. het ondersteunen van zowel laboratorium als klinisch onderzoek op het gebied van Transplantatie geneeskunde, Regeneratieve geneeskunde en Hematopoëse inclusief Transfusie geneeskunde in de regio Noord Nederland. Als genezen leukemiepatiënt voel ik me zeer verbonden met dit fonds.